Ons doel

Het Chr. Fanfarekorps Juliana uit Hoogezand heeft als doel om door beoefening der toonkunst mede te werken tot
verhoging van Gods eer en tot onderlinge stichting, als mede den smaak voor de kunst te bevorderen”. (1911)

Historie

Het Christelijk Fanfarekorps Juliana is op 15 juni 1911 in Sappemeer opgericht als De Christelijke Muziekvereniging ‘Juliana’. Op zaterdag 29 oktober 2011 werd het 100-jarig jubileum officieel gevierd met een jubileumconcert.
Juliana is een zelfstandige vereniging met een hele enthousiaste groep leden. Op dit moment telt het orkest 49 spelende leden, waaronder veertien jeugdleden.
Vrijwel alle jeugdleden, maar ook een aantal volwassen leden, volgen lessen aan de plaatselijke muziekschool.
De vereniging heeft op dit moment 148 donateurs, een teken dat velen in de gemeenschap Hoogezand-Sappemeer het voortbestaan van de vereniging van belang vinden. Om de kosten van de vereniging te dekken, zijn naast de donateurgelden ook de inkomsten van de
diverse acties onmisbaar, zoals verkoop van potgrond en metworsten. Hierbij is de inzet van alle leden nodig. Ook verschillende subsidies helpen nog om de kosten te dekken.
Juliana neemt zijn eigen unieke plaats in, onder meer vanwege zijn christelijke grondslag. Juliana werkt vanuit deze beginselen dan ook regelmatig mee (als compleet orkest of kopergroep) aan kerkdiensten of andere samenkomsten met een liturgisch karakter.
Ook onderscheidt Juliana zich door de grote aandacht voor het werven van jonge leden. Door de jaren heen werden er speciale muziekprojecten op een aantal basisscholen gehouden. In 2011 zijn nieuwe muziekinstrumenten aangeschaft voor een muziekproject
voor jongeren in samenwerking met de muziekschool en diverse scholen. Jaarlijks terugkerende evenementen waaraan Juliana medewerking verleent, zijn b.v.: Bevrijdingsconcert, Koningsconcert, Dodenherdenking, Najaarsconcert en
Kerstconcert.

Bauke Burghgraef
Bauke BurghgraefDirigent
Bauke Burghgraef staat sinds januari 2000 met veel energie en plezier voor het korps. Hij is afgestudeerd aan het conservatorium te Leeuwarden voor de hoofdvakken trombone en HAFABRA-directie. En op tenor-tuba is hij afgestudeerd aan het conservatorium van Groningen.

Het Fanfarekorps

De Kopergroep

Het Leerlingenkorkest

Muziek drukt dat uit wat niet gezegd kan worden maar waarover niet gezwegen kan worden – Victor Hugo –

Schrijf je in voor de nieuwsbrief