Het Project

Muziekvereniging Juliana is bezig met een nieuw project, namelijk het laten
maken van een compositie met als thema: “de (historie van de) scheepvaart
van Hoogezand-Sappemeer”.

Daarom heen wil de muziekvereniging een educatief programma
maken voor de jeugd. Het idee sluimerde al twee jaar maar is in
de zomer van 2018 in een stroomversnelling gekomen.

We zijn een vereniging die al heel lang bestaat in Hoogezand-Sappemeer,
al meer dan 100 jaar. Voor onze maatschappelijke betrokkenheid hebben
we een Koninklijke Erepenning gekregen van de burgemeester.
We richten ons niet alleen op muziek, maar ook op scholing.
Zo hebben we een jeugdorkest en hebben we veel contact met de scholen
en de muziekschool’.

Van hieruit ontstond het idee om iets te doen met muziek, de geschiedenis
van Hoogezand- Sappemeer en de scheepswerven. ‘Daar kun je iets leuks
mee doen. We kregen het idee om een compositie te laten maken waarin
deze historie naar voren komt.’ Een componist werd gevonden in Harrie
Janssen. ‘Hij woont in Brabant en heeft al ruim 50 composities geschreven
voor hafabra (harmonie, fanfare en brassband).’

Prettig in gehoor

We hebben gevraagd een mooi muziekstuk te maken met twee of drie
kippenvel-momenten. Dat het niet alleen technisch prachtig is, maar ook
prettig in het gehoor ligt. We willen het muziekstuk gaan aanbieden aan de
beoordelingscommissie voor concoursen, zodat ook andere
muziekverenigingen het gaan spelen op concoursen.
Harrie komt langs in Hoogezand. Dan laten wij hem het gebied en de
scheepswerven zien, komt hij het orkest beluisteren en praat hij met de
dirigent. Alle indrukken neemt hij mee bij het maken van de compositie.
We hopen dat het stuk voor de zomer af is, zodat we na de zomer het
kunnen spelen.’

Daarnaast is er de ambitie voor een educatief programma over de
geschiedenis van ons gebied en het ontstaan van de scheepswerven.
Zo is er combinatie van cultuur en muziek met educatie en geschiedenis.
We willen een dergelijk programma aanbieden aan de scholen in de
gemeente Midden-Groningen.’ Maar eerst staat de compositie die er
komend jaar is en de uitvoering voorop. ‘Waar en bij wie we de eerste
uitvoering gaan doen zijn we nog over bezig. Bij een te waterlating van een
schip in het Winschoterdiep zou natuurlijk het mooiste zijn.’

Projectleden

De groep enthousiaste leden van Juliana die dit project vormgeven zijn:
Ernst Ottens, Jeroen van Leeuwen, Peter Nijland en Saskia Zeevaart.

Financiers

Met name voor het educatieve gedeelte van het project is de groep nog op
zoek naar financiers. ‘Daar zijn we nu druk mee bezig. Daarnaast willen we
inhoud geven aan het educatieve programma. We gaan in overleg met de
musea in de omgeving en met de scheepswerven. En voor organisaties die
een financiële bijdragen leveren kunnen wij met dit project ook op een
positieve manier iets terug doen. Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met muziekvereniging Juliana via:
voorzitter@juliana-hoogezand.nl

Bovenstaande artikel is overgenomen van de HS-krant
d.d. 21-11-2018