Jaarlijks kijken we of er muzikanten in aanmerking komen voor een speldje en oorkonde.
En ook dit jaar hebben we een behoorlijk een aantal jubilarissen in ons midden.
We zijn er best trots op dat we, naast alle jeugdleden, zulke ervaren muzikanten in ons midden mogen hebben.
Op de algemene ledenvergadering 2016 hebben de onderstaande leden uit handen van de voorzitter Titia Steursma een
speldje en een oorkonde ontvangen. We hopen nog heel lang van hun muzikaliteit te kunnen genieten.
Gertjan Scholten: 12,5 jaar
Leo Jager: 40 jaar
Wietze Jongsma: 40 jaar
Hans v.d. Ploeg: 50 JAAR!!

VAN HARTE GEFELICITEERD!

Deel met: