Samenkomstbegeleiding

Al vele jaren beschikt “Juliana” over een groep enthousiaste leden die spelen in de kopergroep.
Deze kopergroep bestaat uit ongeveer 10 leden die, naast de  bestaande activiteiten van het fanfarekorps,
op uitnodiging kerkdiensten begeleiden van samenzang en solospel.

De kopergroep staat onder de bezielende leiding van dirigent: Peter Nijland

Wij noemen de muziek de openbaring van het innerlijkste droombeeld van het wezen der wereld. – Richard Wagner –

Schrijf je in voor de nieuwsbrief