Op de algemene ledenvergadering van 22 maart j.l. heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden.
Titia Steursma blijft wel meedraaien in het bestuur, maar heeft haar taken als voorzitter neergelegd.
Het voorgestelde voorzitterschap van Menuchem Pathuis werd op de ledenvergadering met applaus ondersteund.
Datzelfde geld voor de nieuwe functie voor Eduard v.d. Broek als penningmeester.
De afgetreden penningmeester (Menuchem) zal de komende periode werken aan een overdracht aan Eduard v.d. Broek.

Deel met: