Op 22 maart a.s. is de algemene ledenvergadering gepland.

De jaarstukken ontvang je via de mail.

Deel met: